Marta Wolff-Zdzienicka

Marta Wolff-Zdzienicka

Dyrektor Zespołu

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ na kierunku kulturoznawstwo – specjalizacja kulturoznawstwo międzynarodowe (studia licencjackie i magisterskie). W latach 1993-1996 była tancerką w Zespole Pieśni i Tańca "Małe Słowianki" działającym w Centrum Młodzieży w Krakowie; zaś w latach 1997 - 2000 tancerką w Zespole Pieśni i Tańca AGH "Krakus". W latach 2002-2013 była czołową tancerką w Zespole Pieśni i Tańca UJ "Słowianki". Ma na swym koncie ponad 300 występów artystycznych w kraju i zagranicą. Wraz z Zespołem "Słowianki", w ramach 17 tournée zagranicznych występowała w Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, na Litwie, w Niemczech, Portugalii, Serbii, na Ukrainie, na Węgrzech i we Włoszech. Brała udział w 21 międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. W latach 2010 - 2014 reprezentowała Zespół "Słowianki" na ogólnopolskich turniejach, konkursach i mistrzostwach w tańcach polskich odnosząc w nich sukcesy. Jest dyplomowanym instruktorem tańca. W latach 2010 - 2013 prowadziła zajęcia baletowe w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. W 2011 roku prowadziła cykl warsztatów tanecznych w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze. Od 2012 do 2014 roku prowadziła zajęcia w Spółce "Luna" w Krakowie. Od 2013 do 2014 roku prowadziła zajęcia w Studio Tańca "Debiut" i Centrum Kultury "Ruczaj". Od stycznia 2014 roku kieruje Zespołem Pieśni i Tańca UJ "Słowianki". Doprowadziła do realizacji szeregu występów w Polsce, a także udziału Zespołu w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych we Francji, w Niemczech, Portugalii, Serbii, we Włoszech oraz koncertu w Austrii.

Anna Gryszun

Anna Gryszun

Choreograf i kierownik baletu

Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - kierunek Historia Sztuki. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą Samorządową na Politechnice Krakowskiej. W latach 1990 – 1995 była tancerką w Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiacy”. W latach 1995 - 2003 była czołową tancerką w Zespole Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”. Ma na swym koncie ponad 200 występów artystycznych w kraju i za granicą. Wraz z Zespołem uczestniczyła w 12 tourneé zagranicznych występując w Belgii, Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, na Słowacji, w Słowenii, na Węgrzech i we Włoszech. Brała udział w 19 międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Pełniła też funkcję inspektora baletu. W latach 2002 – 2004 uczestniczyła w turniejach tańców polskich w formie towarzyskiej. Jest dyplomowanym instruktorem tańca. W latach 2001 - 2014 pracowała w charakterze instruktora artystycznego, a od 2005 roku również jako choreograf w Międzyszkolnym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak”, gdzie stworzyła wiele choreografii. Jest autorem choreografii również w innych zespołach m.in.: „Szczecinianie”, „Krebane” i „Słowianki”. Prezentując karo mazurowe w jej choreografii reprezentanci ZPiT UJ „Słowianki” sześciokrotnie zdobyli I miejsce na ogólnopolskich turniejach tańców polskich, w tym na II Mistrzostwach Polski w 2012 roku. Od 2005 roku kształci pary, które zajmują czołowe lokaty w ogólnopolskich turniejach i konkursach w tańcach polskich w formie towarzyskiej. W latach 2007 – 2010 była członkiem zarządu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej, a w latach 2007 – 2011 organizatorem i dyrektorem Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich o Puchar prof. Mariana Wieczystego. W latach 2008 – 2010 prowadziła wykłady dla uczestników kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej. Od 2009 roku jest sędzią w turniejach tańców polskich organizowanych przez Stowarzyszenie Polska Sekcja CIOFF® (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej). W latach 2012 - 2014 była prezesem Stowarzyszenia Wspierania Kultury Polskiej i Edukacji Artystycznej „Krakowiak”. Od 2013 roku wykłada przedmiot Animacja Artystyczna na studiach podyplomowych AWF w Krakowie. Od stycznia 2014 roku jest komisarzem na region małopolski Komisji ds. Tańców Polskich Stowarzyszenia Polska Sekcja CIOFF®, a od lutego głównym instruktorem tańca , kierownikiem sekcji baletu w Zespole Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”. Przygotowywała tancerzy Zespołu do występów w Polsce, Austrii, we Francji, w Niemczech, Portugalii, Serbii oraz we Włoszech. Od 2014 jest pedagogiem w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z tańców narodowych i ludowych. Anna Gryszun wyróżniona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej „Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” (2011 r.) oraz uhonorowana przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaką „Honoris Gratia” (2018 r.)

Łukasz Cebula

Łukasz Cebula

Kapelmistrz

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Tarnowie, w klasie Akordeonu mgr Wiesława Kusiona. Absolwent Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, na wydziale instrumentalnym – specjalność Akordeon. W latach 2010 – 2013 studiował w klasie akordeonu prof. Bogdana Dowlasza, uzyskując tytuł Licencjata - moduł wirtuozowski. W latach 2013 – 2015 studiował w klasie akordeonu dr Eneasza Kubita, uzyskując tytuł Magistra sztuki – moduł jazzowy. W latach 2010 – 2012 ukończył Studium pedagogiczne, umożliwiające nauczanie gry na akordeonie na wszystkich stopniach edukacji artystycznej. W latach 2021 – 2022 ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie i marketing w Oświacie” na PWSZ w Tarnowie. W 2022 roku został Prezesem stowarzyszenia „AccoMusic”. Ponad to kształcił swój warsztat wykonawczy pod okiem wielu wybitnych, cenionych i znanych w środowisku akordeonowym jak również akademickim europejskich profesorów, pedagogów, wykładowców, nauczycieli. Muzyk, aranżer, producent muzyczny, muzyk sesyjny – instrumentalista solowy i kameralny, współzałożyciel zespołów Ethnic Project (2009) i AccoCreationStage (2002 - 2021). Obecnie członek i współzałożyciel Cebula&Kusion duo. Jest laureatem wielu konkursów akordeonowych ogólnopolskich i międzynarodowych, jako muzyk solowy, kameralny, zarówno w muzyce klasycznej jak i rozrywkowej. Ma na swoim koncie bardzo wiele prawykonań utworów współczesnych kompozytorów między innymi Bronisława Kazimierza Przybylskiego, Sławomira Kaczorowskiego, Krzysztofa Olczaka, Kingi Brosławskiej i innych. Jako muzyk sesyjny brał udział w nagraniach studyjnych, oraz współpracował z wieloma artystami polskiej sceny muzycznej. Pracował jako nauczyciel w państwowych szkołach muzycznych I i II stopnia. Jego uczniowie są laureatami wielu konkursów akordeonowych. Od 2016 roku jest Kierownikiem sekcji Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Słowianki”. Przygotowywał członków zespołu do udziału w festiwalach folklorystycznych i koncertach w Polsce, Austrii, Portugalii, Kosowie, Macedonii, Niemczech oraz we Włoszech.

Marcin Korbut

Marcin Korbut

Chórmistrz

Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej – kierunek Wokalistyka; Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach – kierunek saksofon; absolwent Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył również dwuletni instruktorski kurs kwalifikacyjny dla Kapelmistrzów Orkiestr Dętych. Jest także absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunku Technika rolnicza i leśna, specjalność technika komputerowa w gospodarce żywnościowej. W latach 1993 – 2015 solista, tancerz, multiinstrumentalista w Zespole Pieśni i Tańca „Siedlecanie”, a następnie instruktor zajęć wokalnych i tanecznych oraz kierownik zespołu instrumentalnego. W latach 2006 – 2012 był śpiewakiem - solistą i tancerzem w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „SŁOWIANKI”. W latach 2008 – 2012 pracował jako nauczyciel i instruktor zajęć artystycznych z zakresu śpiewu, tańca i podstaw teorii muzyki w Zespole Szkół Gminnych w Siedlcu w gminie Bochnia. W latach 2009 – 2018 był instruktorem śpiewu w Chórze parafialnym „Adoramus” w parafii Chełm. W latach 2009 – 2010 brał udział w koncertach z Moskiewską Narodową Akademicką Orkiestrą Narodowych Instrumentów Rosyjskich im. Ossipova pod dyr. Wladimira Andropowa reprezentując Polskę jako solista wokalista i instrumentalista podczas Forum Kultur Słowiańskich w Moskwie, Paryżu i Strassburgu. W latach 2011 – 2018 związany był z Krakowskim Chórem Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego „Camerata Jagiellonica” jako solista, chórzysta i instruktor. Od 2014 roku pracuje jako nauczyciel muzyki z Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Krakowie. Od 2018 roku jest chórmistrzem a od 2019 kierownikiem sekcji chóru w Zespole Pieśni i Tańca UJ „SŁOWIANKI”. Przygotował wokalistów i solistów Zespołu do występów w Polsce i we Włoszech.

Zbigniew Słomski

Zbigniew Słomski

Akompaniator

Absolwent Wydziału Metalurgicznego oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1976 roku działał w studenckim ruchu artystycznym w Krakowie. W latach 1978 – 1987 był tancerzem w Zespole Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”. Ma na swym koncie blisko 300 występów artystycznych w kraju i za granicą. Wraz z zespołem „Słowianki” występował w Algierii, Bułgarii, Egipcie, we Francji, w Hiszpanii, b. Jugosławii (Chorwacja i Słowenia), Kanadzie, Libii, Niemczech, Tunezji, na Węgrzech i w b. Związku Radzieckim (Białoruś, Rosja i Ukraina). Brał udział w 9 międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. W latach 1983 – 2001 pracował jako akompaniator w Harcerskim Zespole Artystycznym „Krak”, zaś w okresie 1990 – 1995 prowadził zajęcia z rytmiki oraz tańca klasycznego i towarzyskiego w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie. Jest dyplomowanym instruktorem tańca. W latach 1991 – 1997 pracował jako instruktor tańca i choreograf w Zespole Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, działającym w ramach Centrum Młodzieży w Krakowie. Od 1999 roku pracuje jako akompaniator na zajęciach tanecznych w Zespole Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”. Od 2009 roku jest także instrumentalistą w kapeli Zespołu „Słowianki”. Brał udział w występach na terenie Polski oraz Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Serbii, Węgier i Włoch, uczestnicząc w 13 międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Od 2001 roku prowadzi zajęcia z rytmiki w przedszkolu samorządowym oraz pracuje jako akompaniator w Międzyszkolnym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak”, jest też autorem układów choreograficznych znajdujących się w repertuarze tego zespołu. Zbigniew Słomski wyróżniony został Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (2004 r.) oraz uhonorowany przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaką „Honoris Gratia” (2018 r.)

="Paweł

Paweł Kania

Pracownik administracyjny

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku politologia – specjalizacja administracyjna (studia magisterskie). Od 2008 r. jest pracownikiem UJ zatrudnionym w Zespole Pieśni i Tańca „Słowianki”, aktualnie na stanowisku specjalisty. Zajmuje się obsługą administracyjną Zespołu i prowadzi jego sekretariat.

Bartłomiej Gorzkowski

Bartłomiej Gorzkowski

Pracownik techniczny

Absolwent Policealnego Studium Zawodowego o specjalizacji technologia internetowa, studiów licencjackich Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych na kierunku europeistyka oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe i polityczne. Od 2009 r. jest pracownikiem UJ zatrudnionym w Zespole Pieśni i Tańca „Słowianki”, aktualnie na stanowisku samodzielnego referenta technicznego. Zajmuje się obsługą techniczną Zespołu.

="Ewa

Ewa Pyrcz

Konserwator strojów

Technik odzieżowy. Od roku 1992 jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatrudnionym w Zespole Pieśni i Tańca „Słowianki” aktualnie, na stanowisku samodzielnego referenta technicznego. Prowadzi magazyn strojów Zespołu i zajmuje się ich konserwacją.

Rozetka biała kontakt

    Sekretariat czynny jest w:

  • poniedziałek 9:00 - 15:00
  • wtorek 9:00 - 16:00
  • środa 9:00 - 15:00
  • czwartek 9:00 - 15:00 oraz 16:30 - 20:00

Zespół Pieśni i Tańca Słowianki