top English version

Strona główna > O zespole > Kadra zespołu > Anna Gryszun

Anna Gryszun

    Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - kierunek Historia Sztuki. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą Samorządową na Politechnice Krakowskiej

     W latach 1990 – 1995 była tancerką w Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiacy”.

    W latach 1995 - 2003 była czołową tancerką w Zespole Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”. Ma na swym koncie ponad  200 występów artystycznych w kraju i za granicą. Wraz z Zespołem uczestniczyła w 12 tourneé zagranicznych występując w: Belgii, Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, na Słowacji, w Słowenii,  na Węgrzech i we Włoszech. Brała udział w 19 międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Pełniła też funkcję inspektora baletu.

    W latach 2002 – 2004 uczestniczyła w turniejach tańców polskich w formie towarzyskiej.

    Jest dyplomowanym instruktorem tańca.

    W latach 2001 - 2014 pracowała w charakterze instruktora artystycznego, a od 2005 roku również jako choreograf w Międzyszkolnym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak”, gdzie stworzyła wiele choreografii. Jest autorem choreografii również w innych zespołach m.in.: „Szczecinianie”, „Krebane” i „Słowianki” (prezentując karo mazurowe w choreografii Anny Gryszun reprezentanci ZPiT UJ „Słowianki” sześciokrotnie zdobyli I miejsce na ogólnopolskich turniejach tańców polskich, w tym na II Mistrzostwach Polski w 2012 roku ).

    Od 2005 roku kształci pary, które zajmują czołowe lokaty w ogólnopolskich turniejach i konkursach w tańcach polskich w formie towarzyskiej.

   W latach 2007 – 2010 Anna Gryszun była członkiem zarządu  Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej, a w latach 2007 – 2011 organizatorem i dyrektorem Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich o Puchar prof. Mariana Wieczystego.

   W latach 2008 – 2010 prowadziła wykłady dla uczestników kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej.

   Od 2009 roku jest sędzią w turniejach tańców polskich organizowanych przez Stowarzyszenie Polska Sekcja CIOFF (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej).

    W latach 2012 - 2014 była prezesem Stowarzyszenia Wspierania Kultury Polskiej i Edukacji Artystycznej „Krakowiak”.

     Od 2013 roku wykłada przedmiot Animacja Artystyczna na studiach podyplomowych AWF w Krakowie.

    Od stycznia 2014 roku jest komisarzem na region małopolski Komisji ds. Tańców Polskich Stowarzyszenia Polska Sekcja CIOFF, a od lutego głównym instruktorem tańca , kierownikiem sekcji baletu w Zespole Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”. Przygotowała tancerzy Zespołu do występów w Polsce, Austrii, we Francji, w Niemczech, Portugalii i Serbii.

    Od 2014 jest pedagogiem w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Igancego Paderewskiego w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z tańców narodowych u ludowych.

    Anna Gryszun wyróżniona została m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej „Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” (2011 r.).powrót | strona główna